Aşağıda verilenlerden hangisi “Kavimler Göçü” nün sonuçları arasında yer almaz?

A) Roma ikiye ayrıldı.
B) Avrupa Hun Devleti kuruldu.
C) Feodalite (Derebeylik)zayıfladı.
D) Hristiyanlık yayıldı.
E) Skolastik düşünce ortaya çıktı
Share


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir