Ders: Eğitim Billimleri

Öğretmen adaylarının girdiği KPSS Eğitim Bilimleri sınavında bulunan Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim, Program geliştirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme konularından sorular.

Hangisi “ego zedeleyici dil” e bir örnektir ?

A) Çok yemek yediğin için epeyce şişmanladın.
B) Sınıfta kendini derslere vermemen canımı sıktı.
C) Epeydir spora gelmediğin için boş zamanlarında neler yaptığını merak ediyorum.
D) Boşanma kararınla ilgili neler oldu anlatsan.
E) Canını neler sıkıyor ? Son zamanlarda neşeli görünmüyorsun.