Hangisi bir irade bozukluğu hali değildir?

A) Yanılma
B) Muvazaa
C) Gabin
D) Aldatma
E) İkrah