TBMM üye tam sayısının ne kadarlık çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilir?

A) 2/3
B) 3/5
C) 1/2
D) 2/5
E) 4/5