Türkiye Cumhuriyeti Tek dereceli seçim sistemine ilk kez aşağıdakilerden hangi yıl geçmiştir ?

A) 1950
B) 1940
C) 1935
D) 1946
E) 1955