Osmanlı Devleti’nde rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketi hangisidir?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) 31 Mart Vakası
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Kabakçı Mustafa İsyanı