1982’den günümüze milletvekili sayısal değişimi hangisinde doğrudur?

A) 450-500
B) 450-500-550
C) 500-550-600
D) 400-450-550
E) 400-450-550-600