Devlet memurluğunda 10 yılını dolduranların yıllık idari izin süresi ne kadardır?

A) 7 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 30 gün
E) 45 gün