1946′ da kurulan Demokrat Parti’ nin ilk genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adnan Menderes
B) Celal Bayar
C) Refik Kora İtan
D) Nuri Demirdağ
E) Cemal Gürsel