“Alp Er Tunga” desta- nı hangisine aittir?

A) Akşitler
B) Göktürkler
C) İskitler
D) Uygurlar
E) Kırgızlar