Hangi devletin yıkılmasıyla Rusya güçlenme imkanı buldu ?

A) Harzemşahlar
B) Memlükler
C) Altın Orda
D) İhşidler
E) Karahanlılar