Hangisi Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamında değildir?

A) Samsun
B) Tokat
C) Amasya
D) Sivas
E) Çorum