Osmanlı Devleti’ nin fiilen sona ermesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile olmuştur?

A) Atina Antlaşması
B) Mondros Antlaşması
C) Mudanya Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması
E) Ankara Antlaşması