Yeniçeri Ocağının Vaka-i Hayriye ile kaldırılmasından sonra II. Mahmut tarafından 1826 yılında kurulmuş olan yeni ordunun adı nedir?

A) Sekbân-ı Cedîd
B) Nizâm-ı Cedîd
C) Eşkinci Ocağı
D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
E) Hamidiye Alayları