Türkiye’nin sınırları içerisindeki en büyük akarsuyu hangisidir?

A) Asi
B) Fırat
C) Dicle
D) Kızılırmak
E) Yeşilırmak