Ocak 2019 tarihinde aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk resimli Euro bastırılmıştır?

A) Japonya Merkez Bankası
B) Dünya Bankası
C) Türkiye Merkez Bankası
D) Avrupa Merkez Bankası
E) AB Bankası