İslamiyet Öncesi Türklerde ”Kang” ne anlama gelir?

A) Vali
B) Hükümdar
C) Hükümdar oğlu
D) Baba
E) Anne