Uygurlar, hangisi zamanında Maniheizm’i kabul etmiştir?

A) BACA TARKAN
B) MUKAN KAĞAN
C) KUTLUK KAĞAN
D) BÖGÜ KAĞAN
E) MOYEN ÇUR