İslam orduları tarafından ele geçirildikten sonra “İslam’ın Roma’sı” olarak anılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buhara
B) İsfahan
C) Ahlat
D) Belh
E) Semerkant