Hangisi Vygotsky’ nin bilişsel gelişim kuramına ait kavram veya düşüncelerle ilişkilendirilemez ?

A) Yapı iskelesi
B) Öz düzenleme
C) Destekleme
D) Yakınsak gelişim alanı
E) Bireysel çalışma