Hangisinin gelişiminde turizmin payı daha azdır?

A) İzmir
B) Bodrum
C) Alanya
D) Antayla
E) İskenderun