Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olan Türk devleti hangsidir?

A) Osmanlı
B) Karahanlılar
C) Gazneliler
D) Büyük Selçuklu
E) Memlükler