Türk-İslâm devletlerinde, “Ribat” adı verilen kervansarayların ilk örneği aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından verilmiştir?

A) Harzemşahlar
B) Gazneliler
C) Karahanlılar
D) Memlûklar
E) Büyük Selçuklular