Kutsal Emanetler hangi savaş sonucu İstanbul’a getirilmiştir?

A) Mercidabık
B) Ridaniye
C) Otlukbeli
D) Çaldıran
E) Turnadağ