Bir kişinin suçu bilerek ve isteyerek işlemesine ne ad verilir?

A) Kast
B) Hareket
C) Cebir
D) Bilinçsiz taksir
E) Bilinçli taksir