Osmanlı Devleti’nde Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete hangisidir?

A) Tercüman-ı Ahval
B) Takvlm-i Vakayi
C) Ceride-i Havadis
D) Tasvir-i Efkâr
E) Tercüman-ı Hakikat