Hangisi I. TBMM dönemi “resmi yayın organı” dır?

A) Hakimiyet-i Milliye
B) İrade-i Milliye
C) Ceride-i Resmiye.
D) Tercüman-ı Ahval o7
E) Takvim-i Vekayi