Gübre yapımında kullanılır, Mazıdağı’nda işlenir, İthal ederiz, özellikleri verilen maden hangisidir?

A) Manganez
B) Mermer
C) Fosfat
D) Cıva
E) Tuz