“Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilen bilgilerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir. diyen Piaget’ in bu görüşünü temele alan öğretim modeli hangisidir ?

A) Yapılandırmacılık
B) Temel öğretim modeli
C) Çoklu zeka
D) İş birlikli öğrenme
E) Aktif öğrenme