GÖÇ destanı hangisine aittir?

A) Uygurlar
B) Çöktürkler
C) Iskitler
D) Avarlar
E) Karahanlılar