“Aşar vergisinin” kalkması hangi ilke ile ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık