“Hasankeyf” hangisine aittir?

A) DiImaçoğulIarı
B) Artuklar
C) Saltuklar
D) Mengücekler
E) Danişmentler