İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun temelini oluşturan kurum hangisidir?

A) Darülfünun
B) Darülelhan
C) Darülharp
D) Darülkurra
E) Darülbedayi