Hangisi idare hukukunun ilkeleri arasında yer almaz?

A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
B) Hukuk devleti
C) Eşitlik
D) Düzenli idare
E) Üniter devlet