Lale Devrı hangı ısyan sonucu bıttı?

A) Kabakçı Mustafa
B) Baba İshak
C) Patrona Halil
D) 31 Mart Olayı
E) Edirne Vakası