Türk-İslam devletlerinde atların bakımından sorumlu kişi kimdir?

A) Emir-i Ahur
B) Emir-i Alem
C) Emir-i Şikar
D) Çaşnigir
E) Emir-i Candar