Türkiye’nin en uzun kara sınırı hangi ülke ile daha fazladır?

A) İran
B) lrak
C) Suriye
D) Yunanistan
E) Ermenistan