İlk dünya haritasını çizen Türk-islam bilgini?

A) Seydi Ali Reis
B) Evliya çelebi
C) Kâtip Çelebi
D) Ali Kuşçu
E) Piri Reis