ı.TBMM’nin ilk adalet bakanı kimdir?

A) Yusuf Kemal Tengirşenk
B) Mustafa Fehmi Efendi
C) İsmet İnönü
D) Fevzi Çakmak
E) Hakkı Behiç Bey