Birleşmiş Milletlerin yargı organı nedir?

A) Genel Kurul
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Yönetim Konseyi
D) Güvenlik Konseyi
E) Sosyal Konsey