2017 Anayasa değişikiği ile hangisi kaldırıldı?

A) Meclis Soruşturması
B) Meclis Araştırması
C) Genel Görüşme
D) Gensoru
E) Soru