İslamiyet öncesi Türklerde “Şad” nedir?

A) Mezar
B) Sivil yönetici
C) Hükümdar oglu
D) Hanedan üyesi vali
E) Hükümdar