Eğitimde değerlendirmenin ölçüsü olarak not verilir. Not, mutlak veya bağıl ölçütlere göre verilebilmektedir. Hangisi ölçüt alındığında derslerdeki başarı için verilen notun geçerliği en yüksek olur ?

A) Sınıf ortalaması
B) Yetenek
C) Hedefler
D) Grubun ortalaması
E) Öğretmen