Kiril alfabesi aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmıştır?

A) Çin
B) Rusya
C) Afrika
D) Anadolu
E) Hindistan