Aşağıda verilenlerden hangisi “Kavimler Göçü” nün sonuçları arasında yer almaz?

A) Roma ikiye ayrıldı.
B) Avrupa Hun Devleti kuruldu.
C) Feodalite (Derebeylik)zayıfladı.
D) Hristiyanlık yayıldı.
E) Skolastik düşünce ortaya çıktı