Hangisi XIX. yüzyılda yapılan ıslahatların amaçlarından değildir?

A) Ekonomik sorunları çözmek
B) Hukuk sistemini düzenlemek
C) Teokratik yapıyı sona erdirmek
D) Milliyetçilik isyanlarını önlemek
E) İnsan haklarını geliştirmek