‘Vakay-ı Vakvakiye hangisi döneminde yaşandı?

A) Genç Osman
B) I. Ahmet
C) IV. Mehmet
D) II. Mehmet
E) II. SüIeyman