Mustafa Kemal, “Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini hangi savaşta vermiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Eskişehir – Kütahya
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz