Hangisi kuruluş dönemi padişahı değildir?

A) I.Beyazid
B) I.Murat
C) Osman Bey
D) II.Selim
E) II.Murat