Hangisi hem taşra hem de yerel yerinden yönetim biriminde yer alır?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Belediye başkanı
D) içişleri bakanı
E) Dışişleri bakanı